PADI DIVEMASTER JUNIOR

De PADI Junior Divemaster-cursus is een subcursus van de PADI Divemaster-cursus. De cursus is ontwikkeld om geïnteresseerde jongeren
van 15 tot 17 jaar te stimuleren en te motiveren totdat ze oud genoeg zijn om PADI Divemaster te worden. PADI Junior Divemaster-kandidaten ronden delen van de Divemaster-cursus af waarbij enkele aanpassingen van de uitvoeringsvereisten van toepassing zijn. Gebrevetteerde Junior Divemasters zijn geen PADI-leden en zijn niet bevoegd om als gebrevetteerde assistent op te treden of om toezicht te houden op
duikers. Wel mogen ze PADI-professionals assisteren oals beschreven onder Junior Divemaster-activiteiten.

Deelnamevereisten:
• Gebrevetteerd zijn als PADI Advanced Open Water Diver
en PADI Rescue Diver
• Minimaal 15 jaar oud
• 20 duiken hebben gelogd

GESCHENKBON GESCHENKBON Cursus Cursus Prijzen prijslijst BOEK BIJ ONS BOEK BIJ ONS