ONZE ENGAGEMENT AAN HET MILIEU

UNISUB
- is ISO 14001:2015 gecertificeerd, wat een internationale norm voor milieubeheer definieert;
- is geaccrediteerd als een CETS-bedrijf (Europees Handvest voor Duurzaam Toerisme);
- heeft de SICTED-badge voor de kwaliteitsverbintenis voor toerisme ("Integral System of Tourist Quality in Destinations");
- en heeft de Padi Green Star-erkenning (gegeven aan PADI-duikcentra die blijk geven van toewijding aan natuurbehoud).
- en heeft de Greenfins member 

Onze toewijding aan het milieu is een manier van leven en werken. Met de hulp van jullie allemaal werken we aan het verminderen van ons verbruik en het verbeteren van het afvalbeheer.

In cijfers:

In 2023 hebben we het elektriciteitsverbruik per m2 met 30% verlaagd ten opzichte van 2022 en hebben we ons totale brandstofverbruik per klant 1% lager gehouden dan in 2021.

Onze acties voor duurzaamheid:
- organiseer een recyclagezone, zowel op de boten als in het centrum
- badkuipen met vers water hebben in het midden, om de apparatuur schoon te maken
- Creëer een apparatuurreinigingssysteem met douches en emmers om het waterverbruik te optimaliseren
- stel een waterbron ter beschikking om herbruikbare flessen te kunnen bijvullen
- Organiseer het opruimen van de achtergrond.
- bewustmaking, door middel van posters, ecobriefings en ook via sociale netwerken, over het belang van respect voor het milieu en over onze fundamentele rol.
- scheid het zeeafval dat onze gidsen en duikers uit de zee hebben verzameld.
- werknemers trainen in het vereiste gedrag van duikers en gidsen in een natuurpark
- actief deelnemen aan burgerwetenschappelijke projecten zoals het Europese project ANARIS, met medewerking van het MINKA-platform en FECDAS

Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van onze klanten, die gebruik maken van de vuilnisbakken die hen zowel op de boten als in het duikcentrum ter beschikking staan; die beknibbelen op het waterverbruik bij het ontzilten van het materiaal en het gebruik van de douches en begrijpen de noodzaak om te profiteren van de boottochten.

Onze toekomstige projecten:

Een habitatherstelproject opzetten in het natuurpark Medes Montgri Baix Ter

Een andere grote nieuwigheid van de Unisub-school is ons Green-pakket, een duikcursus die het milieu verbetert: naast je duikcursus bieden we je een specialiteit die verband houdt met de omgeving (projectbewuste specialiteit, visidentificatie, grouper-specialiteit, naturalist . ..) en je krijgt een glazen fles met het Unisub-logo.

Onze passie is de zee en we kunnen de vernietiging ervan niet aanschouwen zonder het onmogelijke te doen om het te voorkomen. We hopen dat je hetzelfde doel hebt: van deze wereld een betere wereld maken.

Als je lid wordt van Unisub, zul je je aansluiten bij dit gevoel, dus :Welkom!

Downloads

Unisub's Environmental policy

GESCHENKBON GESCHENKBON Cursus Cursus Prijzen prijslijst BOEK BIJ ONS BOEK BIJ ONS